CieszLab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy

Hasło promocyjne: Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Działania: 5.4 Rozwój Potencjału III Sektora
Partnerzy Projektu:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner,
ul. Zamkowa 3a/1

Powiat Cieszyński, Starostwo Powiatowe w Cieszynie,
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
 
Zasięg geograficzny projektu: powiat cieszyński województwa śląskiego.

  • Gminy miejskie: Cieszyn, Ustroń, Wisła
  • Gminy miejsko-wiejskie: Skoczów, Strumień
  • Gminy wiejskie: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice

 
Celem projektu „CieszLab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy” jest:

  • Wsparcie we wdrożeniu nowatorskich standardów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie jakości, efektywności współdziałania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej
  • Zwiększenie w powiecie cieszyńskim aktywnego udziału organizacji w konsultowaniu i tworzeniu polityk publicznych
  • Wzrost zakresu wspólnego zaangażowania samorządu i organizacji pozarządowych w diagnozowaniu problemów lokalnych i jakości współpracy w powiecie cieszyńskim
  • Rozszerzenie zakresu i form współpracy samorządów i organizacji pozarządowych w powiecie cieszyńskim
  • Podniesienie poziomu integracji organizacji pozarządowych i samorządów oraz poprawa sytemu komunikacji międzysektorowej
  • Podniesienie kompetencji organizacji pozarządowych i samorządów w zakresie realizacji nowoczesnych form współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy kultury współpracy w powiecie cieszyńskim

Grupa docelowa w projekcie: organizacje pozarządowe i samorządy gminne oraz samorząd powiatowy z terenu powiatu cieszyńskiego.